หน้าแรก Dspace

DSpace/Manakin Repository

เบื้องต้นเกี่ยวกับ DSpace กับการจัดการสารสนเทศดิจิทัลของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

DSpace คือ ซอฟต์แวร์โอเพ่นซอร์สที่ช่วยให้ใช้งานร่วมกัน แบ่งปันเนื้อหาของทรัพยากรสารสนเทศต่าง ๆ ที่ครอบคลุมทั่วทุกประเภท ทุกที่ ทุกเวลา โดยจัดการสารสนเทศดิจิทัลของท่านในรูปแบบของชุมชนและกลุ่มข้อมูล และสามารถกำหนดสิทธิ์ของผู้ใช้งานได้อีกด้วย

ยินดีต้อนรับสู่พื้นที่จัดเก็บทรัพยากรสารสนเทศฉบับเต็มในรูปแบบดิจิทัล ที่ได้จากการสร้างสรรค์ ประดิษฐ์คิดค้น ศึกษาและวิจัย ของประชาคมชาวมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีของเรา สิ่งใหม่ ๆ ที่น่าตื่นเต้น กำลังจะเกิดขึ้นที่นี่

ขอเชิญประชาคมชาวมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีร่วมแบ่งปัน เผยแพร่ผลงานอันเป็นภูมิปัญญาของท่านในรูปแบบดิจิทัลฉบับเต็ม เพื่อเกียรติประวัติของท่านและมหาวิทยาลัยของเรา สู่สาธารณชนบนระบบออนไลน์ที่เรียกว่า PBRU Digital Collection ที่จัดการด้วยโปรแกรม DSpace แห่งนี้

เริ่มจากการสร้างสรรค์ผลงานของท่าน แล้วจัดทำให้อยู่ในรูปแบบดิจิทัลฉบับเต็ม ที่ได้มาตรฐานสารสนเทศดิจิทัลและข้อกำหนดการพัฒนาสื่อดิจิทัล จากนั้นส่งไฟล์ผลงานของท่านให้สำนักวิทยบริการฯ เป็นผู้เพิ่มผลงานของท่านเข้าไปในระบบหรือท่านจะเป็นผู้เพิ่มผลงานของท่านก็ทำได้ง่ายเช่นเดียวกัน และหากท่านต้องการให้เราฝึกอบรมการใช้ระบบ Dspace ในการจัดการและเผยแพร่ผลงานของท่านกรุณาติดต่อมาที่ tawee@pbru.ac.th หรือ attapap@pbru.ac.th

เกี่ยวกับคลังสารสนเทศดิจิทัล สร้างโดย DSpace 1.8.2 / Manakin Repository

ยินดีต้อนรับสู่อินเตอร์เฟซใหม่ของ Manakin ซึ่งเป็นพื้นที่เก็บข้อมูลวิจัยดิจิตอล DSpace เป็นบริการดิจิตอลที่เก็บรวบรวม เก็บรักษา และจัดจำหน่ายวัสดุดิจิตอล โดยคลังดิจิตอลเป็นเครื่องมือที่สำคัญสำหรับการรักษาองค์ความรู้ขององค์กร และ DSpace ช่วยอำนวยความสะดวกในการเก็บรักษาแบบดิจิตอล และการสื่อสารทางวิชาการของนักศึกษา นักวิจัย นักวิชาการ นักบริหาร นักปฏิบัติการ ชุมชน....

ชุมชนใน DSpace

ค้นหา DSpace

ค้นหา DSpace

เลือกดู

บัญชีของฉัน

RSS Feeds